Skip to main content

Koncept- og strategiudvikling

Bag udviklingen af enkeltelementer i din markedsføring ligger udvikling af strategier og koncepter, som gør, at vi bevæger os på sikker grund, når vi går i gang med de konkrete løsninger.

Strategien beskriver, hvad vi sammen ønsker at stile mod, og hvilke målsætninger indsatserne skal nå. På den baggrund vælger vi de kanaler, der skal i spil – og skaber de koncepter, som realiserer strategien.

Delika food group webdesign webudvikling website webløsning frontal lab