Skip to main content

Visuel identitet

Den visuelle identitet skal afspejle virksomhedens kernefortælling og brandidentitet. Identiteten er den sokkel, som din virksomhed skal hvile på; hvad er jeres værdier, hvad er jeres udtryk, og hvad gør dit produkt enestående, så I har en plads i markedet? Processen i at nå frem til sin identitet kan være lang eller kort, og ofte er I et langt stykke ad vejen, når vi kommer ind i billedet.

Når vi har fundet ind til kernen og ved, hvad I står for, kan vi begynde udviklingen af den synlige identitet. Den visuelle identitet består af alt det, du kan se – det omhandler logo, grafiske elementer og design af de kanaler, virksomheden er til stede på. Alt sammen delelementer, som I skal bruge i jeres kommunikation med markedet. Som Jeres bureau fastholder vi identiteten i designmanualer og vejledninger – alt sammen for at sikre at identiteten bliver udfoldet, som I ønsker det og strømlines på tværs af kanaler og kommunikation.

Hvornår har du brug for en visuel identitet?

En visuel identitet kan enten formes i det tidlige stadie af virksomhedens levetid og være med til at forme og skabe den grafiske linje for dit brand. Den visuelle identitet kan også sammen med en rebranding eller relancering være med til at vise din relevans i markedet; at din virksomhed er i udvikling og tør definere sig selv på ny. Som hovedregel har virksomheden en kerneidentitet og linje for den visuelle identitet, som der tages udgangspunkt i ved en rebranding. Udvikling og justeringer, der optimerer og styrker dit brand løbende, er en del af at forlænge brandets levetid.

Med den rette visuelle identitet, vil dit brand kunne levere stærkere budskaber og positionere sig på markedet. Visuel identitet handler om troværdighed, genkendelighed og overensstemmelse mellem kernefortælling og identitet – og at turde være sig selv.

Skal Frontal Lab hjælpe dig i mål?

Hos Frontal Lab arbejder vi strategisk og kreativt med visuel identitet og branding for at nå frem til det udtryk, der kendetegner din virksomhed. For os er det vigtigt, at udarbejdelsen af identiteten sker i tæt samarbejde med vores kunder. På baggrund af virksomhedens historie, kernefortælling, position og ydelser skræddersyer vi en visuel identitet, der matcher jeres ønsker.

Vores fornemmeste opgave er at skabe en visuel identitet, der fungerer på tværs af platforme og bedst muligt formidler virksomhedens værdier til slutbrugeren. Identiteten fastholdes i en designmanual og vejledninger, der sikrer ensartethed over hele linjen.

En designmanual er din sikkerhed for et ens udtryk på tværs af hele din virksomheds aftryk og kommunikation. Det er en guide for den grafiske brug af virksomhedens identitet og dens optræden på tværs af kanaler. En designmanual indeholder blandt andet et regelsæt for typografi, farver, logoopsætning, grafiske elementer og billedstil. Designmanualen er din vejledning, som man altid kan vende tilbage til. Samtidig er en designmanual med til at konkretisere og effektivisere arbejdsgange omhandlende din virksomheds fremtræden og kommunikation med skabeloner og et defineret designbibliotek, som beror sig på designmanualen.