Skip to main content

VET Gruppen

– Fra tanke til effekt

TANKE

VET Gruppen er en forholdsvis nyetableret dyrlægekæde, som er i kraftig vækst. Målet er at blive landsdækkende i løbet af få år med velrenommerede dyrlægeklinikker spredt over hele Danmarkskortet.

VET Gruppen er en sammenslutning af dyrlæger, hvor en dyrlægeklinik knytter sig til kæden og dermed har adgang til en række centrale funktioner; fra markedsføring, profil og image over IT-systemer, økonomiløsninger og fælles vidensdeling.

VET Gruppen kontaktede Frontal Lab for at få bistand til udvikling af designlinje, logo, corporate og lokale klinik identiteter, der både dækker den enkelte, lokale klinik og rummer beskrivelser af de løsninger, som kæden tilbyder landsdækkende.

HANDLING

Vi har udarbejdet en komplet designlinje for VET Gruppen og dokumenteret denne i en designmanual, som kan anvendes både centralt og lokalt i kæden. Målet er at skabe en profil, som kan favne både en corporate identity, men også de enkelte lokale dyrlægeklinikker, og producere de tilhørende materialer – skiltning, brevlinje m.v. – så der er skarphed i profilen hele vejen rundt. Designet er differentieret efter klinikkernes specialer og kommer dermed hele vejen rundt.

Designmanualen er redskabet i hverdagen for eksterne samarbejdspartnere, interne medarbejdere og andre, som har at gøre med virksomhedens markedsføring og kommunikation.

EFFEKT

Med en ny designlinje, tilhørende designmanual og udformning ud fra den nye profil, har VET Gruppen fået skabt et godt grundlag for at styrke sin profil i markedet. Det er enkelt og effektivt for nye klinikker at blive en del af konceptet, og designplatformen kan udrulles landsdækkende uden nogle begrænsninger.


    Jakob Djursby, VET Gruppen

    ”Som nystartet kæde, med en masse forskellige logoer i bagagen, har Frontal Lab hjulpet os til vores nye visuelle identitet og gjort det let at implementere via designguide”